PHẦN MỀM DỰ BÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ VĨ MÔ CHỦ YẾU

Mục đích: Phần mềm có chức năng cung cấp kết quả dự báo kịp thời, chính xác về một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô chủ yếu. Phần mềm được xây dựng với giao diện thân thiện, trực quan, sinh động, người dùng không cần có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực dự báo cũng có thể sử dụng phần mềm một cách đơn giản, tiện lợi để tiến hành dự báo theo các mô hình dự báo chuẩn của quốc tế.
Đối tượng sử dụng: toàn bộ người dùng truy cập website của Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế- xã hội Quốc gia ( http://ncif.gov.vn )
Danh sách các mô hình sử dụng để dự báo (nguồn số liệu được cập nhật theo GSO, và được cập nhật theo công bố mới nhất):
 • Mô hình Holt-winter
 • Mô hình AR(p)
 • Mô hình nhịp tăng
 • Mô hình kết hợp
Các hình thức dự báo:
 • Dự báo theo mô hình định lượng: Sử dụng kết quả của 3 mô hình: Holt-winter, AR(p), Nhịp tăng để đưa vào công thức tính mô hình kết hợp. Kết quả dự báo là kết quả sau khi chạy mô hình kết hợp.
 • Dự báo phán xử: Sử dụng kết quả của mô hình kết hợp, sau đó dựa trên kinh nghiệm của chuyên gia để điều chỉnh lại cho phù hợp.
Danh sách các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô được dự báo:
 • Các chỉ tiêu được dự báo theo tháng
  • Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
  • Chỉ số giá vàng
  • Chỉ số giá USD
  • Kim ngạch xuất khẩu
  • Kim ngạch nhập khẩu
  • Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)
  • Tổng mức bán lẻ
 • Các chỉ tiêu được dự báo theo quý
  • Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
  • Chỉ số giá xuất khẩu
  • Chỉ số giá nhập khẩu
  • Kim ngạch xuất khẩu
  • Kim ngạch nhập khẩu
  • Tăng trưởng của nền kinh tế
   • Tăng trưởng của ngành Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
   • Tăng trưởng của ngành Công nghiệp và xây dựng
   • Tăng trưởng của ngành Dịch vụ
  • Tiêu dùng tư nhân
 • Các chỉ tiêu được dự báo theo năm
  • Tăng trưởng của nền kinh tế
   • Tăng trưởng của ngành Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
   • Tăng trưởng của ngành Công nghiệp và xây dựng
   • Tăng trưởng của ngành Dịch vụ
  • Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
  • Tiêu dùng tư nhân
  • Chỉ số giá xuất khẩu
  • Chỉ số giá nhập khẩu
  • Kim ngạch xuất khẩu
  • Kim ngạch nhập khẩu
  • Tổng vốn đầu tư toàn xã hội
  • Dân số trung bình
  • Lao động đang hoạt động kinh tế
Các công thức và mô hình sử dụng để dự báo: Công thức và mô hình dự báo